Предоставяме повече от услуга

предоставяме иновативен подход

За нас

Ампер Инженеринг Груп ЕООД е компания която разработва проекти в страната и чужбина. Фирмата предлага услуги свързани с проектиране, изграждане, почистване и ремонт на водопроводни и канализационни инсталации, сторително-монтажни дейности, складова и лизингова дейност, търговия със стоки на едро и дребно, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, машиностроене и инженеринг. Услуги свързани с логистика и координация, посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, водни проекти и енергийна ефективност, управление на отпадъци и чистота на въздуха, маркетингови и пред-проекти проучвания, иновации и международни проекти. 

енергийна ефективност

AEG предлага услуги свързани с подобряването на енергийната ефективност. Тези услуги включват изпълнение на дейности, водещи до спестяване на енергия, материална изгода или благо, получени от комбинирането на доставката на енергия с енергийно ефективна технология. Включват се и действия, които може да обхващат експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставянето на услугата. Фирмата предлага следните услуги:

ПОчистване и Ремонт на вик инсталации

AEG е фирма извършваща различни видове водопроводни и канализационни дейности, имащи за цел да улеснят функционирането на домакинствата и фирмите. Основните ВиК услуги, които AEG предлага са отпушване и почистване на канали, изграждане и почистване на ВиК инсталации, отпушване на канализация, тоалетни и сифони, почистване на септични ями и шахти. AEG специализира в проектиране, изграждане, ремонт и почистване на:

машиностроене и инженеринг

AEG предлага високотехнологично машиностроене. Фирмата залага на качеството на машините, като набляга на правилното проектиране, прототипиране, инженеринг анализ и техническа документация.

Строително монтажни дейности

AEG предлага строително монтажни дейности, които включват услуги като изграждане на нови обекти, ремонтиране, реконструиране, преустройвани и поддържане.

управление на отпадъци и чистота на въздуха

AEG предлага услуги свързани с предотвратяването и намаляването на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

Свържете се с нас

адрес

бул. Черни връх 53, София 1407

мейл

info@ampereng.com